top of page

שירותי המשרד

תחומי התמחות

Modern Multi-Storey Buildings

מקרקעין

משרדנו מלווה צדדים במגוון רחב של עסקאות מקרקעין, פשוטות ומורכבות, ביניהן:

דיני חברות

  • הקמת חברה, פירוק חברה, ייעוץ משפטי למייסדי

  • שינוי מבנה ארגוני, גיוסי הון והשקעת כספים

  • הקצאת מניות, מכירתן והגדלת ההון הרשום והמוקצה

Bankruptcy Filing
Accounting Documents

הוצאה לפועל 

  • גביית שטרות / שטרי חוב / פסקי דין

  • הגשת תביעה על סכום קצוב (חיוב מכוח חוזה או מסמך בכתב)

  • הגשת מגוון בקשות לנקיטת הליכים טרם מסירת אזהרה.

bottom of page