top of page

רכישת דירה

קונים דירה? בדקו איתנו קודם! ריכזנו עבורכם כמה טיפים חשובים טרם רכישת הדירה:

רכישת דירה היא צעד משמעותי ומרגש עבורנו, עם זאת, מדובר בעסקה מורכבת בעלת סיכונים רבים. כאשר אנו עומדים בפני רכישת דירה מקבלן או רכישת דירה יד שניה מאדם פרטי, ישנן פעולות משמעותיות שאותן נדרש לבחון טרם הרכישה, בין היתר, בדיקת הנכס ועריכת הסכם המכר.

לא פעם אנו נתקלים במצב בו הרוכשים שמקבלים לידיהם את הנכס, מגלים כי ישנם ליקויים או פגמים, שלא היו מודעים להם טרם הרכישה, ואף שלא הועלו מטעם המוכר במהלך שלב המשא ומתן. מצב דומה לכך, ניתן לזהות גם כאשר הדירה נרכשת ישירות מהקבלן, אך היא איננה תואמת כלל את תכניות הבניה.

על מנת שחלום הדירה שלכם לא יהפוך בין רגע ל"חלום בלהות", הנכם נדרשים לשים לב לכמה עניינים מהותיים טרם הרכישה:

1. זהות הקבלן- מעבר למקרים בהם הקבלן התברר כאדם שאינו אמין והוגן, ישנם מקרים בהם חברות קבלניות מתפרקות,

כאשר משמעות הדבר היא- כי אין ביכולתן לבנות או לסיים את הפרויקט.

לכן, חשוב לוודא, בין היתר, כי מדובר באיש מקצוע אשר מוכר ורשום בפנקס הקבלנים, ואשר הינו בעל ניסיון רב

בביצוע פרויקטים מוצלחים מן הסוג הזה.

כמו-כן, תפקידו של עורך הדין הוא אף לבדוק את זכויות הקבלן על הקרקע והאם אלו נרשמו,

לוודא כי בידי הקבלן היתר בניה שתואם למפרט, לוודא כי הקבלן הינו בעל יכולת פיננסית וכי קיים ליווי פיננסי מתאים לפרויקט, לוודא

כי לקבלן אין כל מניעה משפטית להתקשר בהסכם הרכישה וכדומה.

2. מפרט הנכס- במרבית המקרים, טבע האדם הוא לא ליחס חשיבות מספקת לסעיפים המנויים בחוזים/ הסכמים. וזאת, חרף העובדה

כי לרוב מדובר במסמכים אשר אין להקל בהם ראש, טרם החתימה עליהם. קל וחומר, כאשר מדובר ברכישת דירה, אנו נדרשים

לקרוא לעומק את חוברת המפרט הטכני, אשר מכילה את התיאור המדויק והמפורט של הדירה הרצויה.

לתשומת לבכם, לא פעם אנו נתקלים במצב שבו אדם רוכש דירה למעשה "על הנייר", טרם התחלת פרויקט הבניה בפועל,

ורק לאחר שהבניה הושלמה, הוא מגלה שישנו חוסר התאמה בין הרצוי למצוי. לפיכך, חשוב לבחון ולקרוא היטב את המפרט הטכני!

3. בטוחות- חוק המכר דירות (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), מעגן בתוכו רשימה של חלופות אפשרויות לבטוחות, אותן יש לבחון טרם הרכישה.

4.  הסכם המכר- כפי שציינו לעיל, הסכם מכר הינו מסמך מורכב המלווה בסיכונים רבים. לא פעם אנו נתקלים בהסכם שנוסחו נוטה

לטובת הקבלן, ולעיתים אינו מספק הגנה מספקת לזכויות הרוכשים. לפיכך, ישנה חשיבות רבה לליווי מקצועי של עורך דין מנוסה,

אשר מכיר היטב את התחום. וזאת, במטרה להקטין משמעותית את הסיכונים הכרוכים בעסקה זו, תוך דאגה ושמירה על האינטרסים והשיקולים של לקוחותיו, והכל במסגרת החוק.

 

אנו, דוידי משרד עורכי דין, נשמח ללוות אתכם יד ביד לאורך כל התהליך, תוך סיוע בבחינת כל היבטי העסקה ותהליך הרכישה- החל משלב ניהול וקידום המשא ומתן, ועד מעמד החתימה על הסכם המכר וקבלת מפתח הדירה, לרבות בחינת כדאיות העסקה, סיוע בנוגע לזכותכם להפחתה אפשרית של גובה התשלום עבור מס רכישה, או לחלופין, קבלת פטור מלא בהתאם לנסיבות המקרה וכדומה. כאמור, תחום זה דורש בקיאות מיטבית בפרטים רבים ושליטה מלאה בכל הדקויות והמורכבויות המשפטיות, אשר גלומות בבסיסן של עסקאות המכר. לפיכך, ליווי וסיוע של עורך הדין הם חלק בלתי נפרד בעסקאות מן הסוג הזה. לקבלת ייעוץ משפטי ולפרטים נוספים- 055-3087-616

bottom of page