top of page

רישום דירה בירושה

רישום בטאבו - דירה או כל נכס אחר שהתקבל בירושה

 

קיבלתם דירה בירושה? עליכם לפנות לרשם המקרקעין לצורך רישום זכויות יורשים במקרקעין

קבלת דירה בירושה, מעלה שאלות משפטיות רבות. בבואכם להעביר זכויות ברישומי המקרקעין של נכסי הנדל"ן אותם ירשתם, יהיה עליכם לבצע מספר פעולות הכרחיות:

לצורך רישום דירה שנתקבלה בירושה או מכוח צוואה, נחוץ תחילה, לקבל צו המורה על שם מי לרשום את הדירה- צו ירושה או צו קיום צוואה, לפי העניין.

דהיינו, במידה שהמוריש הותיר אחריו צוואה, יש להגיש בקשה למתן צו קיום צוואה. עם זאת, באם אין צוואה, יש להגיש בקשה למתן צו ירושה. את הבקשות הללו, ניתן להגיש לרשם לענייני ירושה, או לחלופין, לבית הדין הרבני.

לאחר שניתן צו הירושה או צו קיום צוואה, השלב הבא הינו- הגשת בקשה לרישום זכויות ההורשה, באמצעות פניית עוה"ד לרשם המקרקעין. לאחר בחינת הבקשה, הנכס הנדון נרשם בטאבו ע"ש היורשים.

ישנם נכסים אשר הורשו אך היורשים אינם מעדכנים את העברת הבעלות בפנקסי המקרקעין, דבר אשר עלול להקשות עליהם בעתיד למכור את הנכס. מומלץ לא להקל ראש בהליך הרישומי ולבצע אותו בהקדם.

לתשומת לבכם! מאחר שמדובר בהליך פורמלי ורווי בירוקרטיה, מומלץ להסתייע בעורך דין אשר בקיא בתחום.

זקוקים לרישום הורשה? אנו נשמח לסייע לכם באופן אישי בנושא.

bottom of page